NOTICES / HYSBYSIADAU

 

Byddwch yn ymwybodol y bydd clyweliadau ychwanegol ar gyfer Jazz News yn cael eu cynnal ddydd Iau 5 Gorffennaf 2018 o 6 pm-8pm yn The Friary.

 

Please be aware extra auditions for Jazz News will be held on Thursday 5th July 2018 from 6pm-8pm in The Friary.

 

CLYWELIADAU CERDD 2018

CLYWELIADAU CERDD 2018

MUSIC AUDITIONS 2018

MUSIC AUDITIONS 2018

 

Cofiwch fod y gwasanaeth cerdd wedi codi anfonebau’n ddiweddar ar gyfer tymor y gwanwyn. Rydym yn ymwybodol y gallai hyn achosi peth dryswch oherwydd yn anffodus roedd oedi gydag anfonebau’r hydref a chawsant eu hanfon allan ar ddechrau tymor y gwanwyn. I esbonio, mae’r anfonebau a anfonwyd allan ym mis Mawrth ar gyfer tymor y Gwanwyn. Os nad ydych wedi talu anfoneb yr hydref eto bydd anfoneb y gwanwyn yn dangos cyfanswm wedi’i gronni ar gyfer yr hydref a’r gwanwyn ar y gwaelod.

 

Please be aware that the music service has recently raised invoices for the spring term. We are aware that this may cause some confusion as unfortunately autumn invoices were delayed and sent out at the beginning of spring term. To clarify invoices sent out in March relate to the spring term. If you have not yet paid the autumn invoice the spring invoice will show an accumulated total for autumn and spring at the bottom.

 

 

 

Advertisements