Taliadau Gwasanaeth Cerdd / Music Service Charges

Costau ar Gyfer y Flwyddyn Academaidd 2019-2020 / Charges for Academic Year 2019-2020

Mae costau diwygiedig ar gyfer gwersi cerdd a dderbynnir yn yr Ysgol a ffioedd Ensemble i’w gweld isod.

Revised charges for music lessons received in School and Ensemble fees are below:

2019-2020 Costau Charges

2019-2020 Radyr Comprehensive Costau Charges

2019-2020 Stanwell Comprehensive Costau Charges

Noder – os oes angen gwers 30 munud (£110.00) mewn pâr neu wers 20 munud (£146.00)unigol arnoch dewiswch unrhyw fath o wers a chysylltwch â ni ar 029 2087 2951 / 2883. Yna byddwn yn addasu’r math o wers i gyd-fynd â’ch dewis.

Bydd y costau a’r gwersi sydd ar gael yn amrywio o bosibl yn dibynnu ar yr ysgol a fynychir. Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach mae croeso i chi gysylltu â ni.

………………………………………..

Please note – if you require a Paired 30 minute (£110.00) or an Individual 20 minute (£146.00) lesson please select any type of lesson and contact us on 029 2087 2951 / 2883. We will then amend the lesson type to your preferred option.

Charges and lessons available may vary dependant on the school attended. If you have any further queries, please do not hesitate to contact us.