Taliadau Gwasanaeth Cerdd / Music Service Charges

Ffioedd Gwersi fesul Tymor

Grŵp £55.00 y tymor
Pâr 20 munud £72.00 y tymor
Unigol 15 munud £108.00 y tymor
Unigol 20 munud £144.00 y tymor
Unigol 30 munud £216.00 y tymor

Noder – os oes angen gwers 30 munud ( £108.00) mewn pâr neu wers 20 munud (£144.00)unigol arnoch dewiswch unrhyw fath o wers a chysylltwch â ni ar 029 2087 2951 / 2883. Yna byddwn yn addasu’r math o wers i gyd-fynd â’ch dewis.

 

Ffioedd Ensemble

Band Gwynt Hŷn £60.00 y tymor
Cerddorfa Pontio £60.00 y tymor
Pres Ysgol Uwchradd £60.00 y tymor
Pres Ieuenctid £60.00 y tymor
Newyddion Jazz £60.00 y tymor
Cerddorfa Ieuenctid £60.00 y tymor
Cerddorfa Ysgol Uwchradd £60.00 y tymor
Band Gwynt Pontio £50.00 y tymor
Gitâr Iau £50.00 y tymor
Gitâr Hŷn £50.00 y tymor
Cerddorfa Sylfaenol £50.00 y tymor
Jazz Iau £50.00 y tymor
Pres i Ddechreuwyr £50.00 y tymor
Pres Sylfaenol £50.00 y tymor
Dosbarthiadau Taro £50.00 y tymor
Côr Ieuenctid £40.00 y tymor
Côr Hyfforddi £40.00 y tymor

 

Bydd y costau a’r gwersi sydd ar gael yn amrywio o bosibl yn dibynnu ar yr ysgol a fynychir. Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

Lesson Fees Per Term

Lesson Type Charge
Group £55.00 per term
Paired 20 minutes £72.00 per term
Paired 30 minutes £108.00 per term
Individual 15 minutes £108.00 per term
Individual 20 minutes £144.00 per term
Individual 30 minutes £216.00 per term

Please note – if you require a Paired 30 minute or an Individual 20 minute lesson please select any type of lesson and contact us on 029 2087 2951 / 2883. We will then amend the lesson type to your preferred option.

Ensemble Fees

Senior Wind Band £60.00 per term
Transitional Orchestra £60.00 per term
High School Brass £60.00 per term
Youth Brass £60.00 per term
Jazz News £60.00 per term
Youth Orchestra £60.00 per term
High School Orchestra £60.00 per term
Transitional Wind Band £50.00 per term
Junior Guitar £50.00 per term
Senior Guitar £50.00 per term
Foundation Orchestra £50.00 per term
Junior Jazz £50.00 per term
Beginners Brass £50.00 per term
Foundation Brass £50.00 per term
Percussion Classes £50.00 per term
Youth Choir £40.00 per term
Training Choir £40.00 per term

 

Charges and lessons available may vary dependant on the school attended. If you have any further queries, please do not hesitate to contact us.

Advertisements