Taliadau Gwasanaeth Cerdd / Music Service Charges

Ffioedd Gwersi fesul Tymor

Grŵp £55.00
Pâr 20 munud £72.00
Unigol 15 munud £108.00
Unigol 30 munud £216.00

 

Ffioedd Ensemble

Band Gwynt Hŷn £60
Cerddorfa Pontio £60
Pres Ysgol Uwchradd £60
Pres Ieuenctid £60
Newyddion Jazz £60
Cerddorfa Ieuenctid £60
Cerddorfa Ysgol Uwchradd £60
   
   
Band Gwynt Pontio £50
Gitâr Iau £50
Gitâr Hŷn £50
Cerddorfa Sylfaenol £50
Jazz Iau £50
Pres i Ddechreuwyr £50
Pres Sylfaenol £50
Dosbarthiadau Taro £50
   
   
Côr Ieuenctid £40
Côr Hyfforddi £40

 

Bydd y costau a’r gwersi sydd ar gael yn amrywio o bosibl yn dibynnu ar yr ysgol a fynychir. Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

Lesson Fees Per Term

Group £55.00
Paired 20 £72.00
Individual 15 £108.00
Individual 30 £216.00

 

Ensemble Fees

Senior Wind Band £60
Transitional Orchestra £60
High School Brass £60
Youth Brass £60
Jazz News £60
Youth Orchestra £60
High School Orchestra £60
Transitional Wind Band £50
Junior Guitar £50
Senior Guitar £50
Foundation Orchestra £50
Junior Jazz £50
Beginners Brass £50
Foundation Brass £50
Percussion Classes £50
Youth Choir £40
Training Choir £40

 

Charges and lessons available may vary dependant on the school attended. If you have any further queries, please do not hesitate to contact us.

Advertisements