Cysylltwch â ni / Contact us

Cardiff County and Vale of Glamorgan Music Service

****Rydym yn derbyn lefel uchel o alwadau ac e-byst ar hyn o bryd. Byddwn yn ymdrechu i ddychwelyd eich galwad/e-bost cyn gynted ag y bo modd. Ymddiheuriadau am unryw oedi.****

****We are currently experiencing a high volume of calls and emails. We will endeavour to return your call/email as soon as possible. Apologies for any inconvenience caused.****

ccvgmusicservice@cardiff.gov.uk
twitter.com/ccvgms

Ystafell 422 / Room 422

Newadd y Sir / County Hall

Caerdydd CF10 4UW / Cardiff CF10 4UW

Ffon / Tel: 029 20872951 / 029 20872883

Our office hours are between 9:00am-4:00pm Mon-Fri.

Mae ein horiau swyddfa rhwng 9:00 a-4:00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.