Perfformiadau a Digwyddiadau / Performances & Events (Scroll down for English)

Caiff perfformiadau, digwyddiadau a chyngherddau eu cynnal drwy gydol y flwyddyn mewn lleoliadau amrywiol yng Nghaerdydd a’r Fro ac ymhell y tu hwnt!

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru gydag unrhyw ddigwyddiadau.

Performances, events and concerts are held throughout the year at various locations in Cardiff and the Vale and way beyond!

This page will be updated with any upcoming events.