Cynllun Prynu â Chymorth / Assisted Purchase Scheme (Scroll down for English)

Drwy’r cynllun hwn, byddwch yn gallu prynu offerynnau heb dalu TAW. Dim ond os yw eich plentyn yn cael gwersi cerddoriaeth gan athro GCSCBM y mae modd archebu offeryn drwy’r cynllun.

Dyma’r ffurflen ar gyfer y Cynllun Prynu Offeryn â Chymorth:

AIPS form 2019-2020

AIPS Price List 2019-2020

I roi archeb, dim ond llenwch y ffurflen gais uchod. Ar ôl ei gwblhau, e-bostiwch y ffurflen at ccvgmusicservice@caerdydd.gov.uk gan sicrhau bod eich rhif ffôn wedi’i nodi’n eglur. Yn dilyn hyn, byddwn wedyn yn cysylltu â chi i gadarnhau manylion eich archeb a thalu dros y ffôn.

Os oes gennych ymholiad ar yr hyn sydd ar gael mewn ysgol benodol, siaradwch â staff addysgu cerddoriaeth yr ysgol neu anfonwch e-bost atom at  ccvgmusicservice@cardiff.gov.uk a byddwn yn dychwelyd atoch chi.

 

Through this scheme you will be able to purchase instruments without paying the VAT. You can only order an instrument through the scheme if your child has music lessons with a CCVGMS teacher.

Here is the form for the Assisted Instrument Purchase Scheme:

AIPS form 2019-2020

AIPS Price List 2019-2020

To place an order you simply fill in the above application form. Once completed please email the form to ccvgmusicservice@cardiff.gov.uk ensuring your phone number is clearly stated. Following this we will then contact you to confirm your order details and take payment over the phone.

If you have a query on what is available at a particular school please speak to the music teaching staff at the school or email us at ccvgmusicservice@cardiff.gov.uk and we will get back to you.