Cynllun Prynu â Chymorth / Assisted Purchase Scheme (Scroll down for English)

Drwy’r cynllun hwn, byddwch yn gallu prynu offerynnau heb dalu TAW. Dim ond os yw eich plentyn yn cael gwersi cerddoriaeth gan athro GCSCBM y mae modd archebu offeryn drwy’r cynllun. Dyma’r ffurflen ar gyfer y Cynllun Prynu Offeryn â Chymorth: AIPS form 2019-2020 AIPS Price List 2019-2020 I roi archeb, dim ond llenwch y… Continue reading Cynllun Prynu â Chymorth / Assisted Purchase Scheme (Scroll down for English)

Ensembles (Scroll down for English)

Dyddiadur Cyngerdd Tymor yr Haf 2019 / Summer Term 2019 Concert Diary Dyddiadur Cyngerdd Tymor yr Haf 2019 Summer Term 2019 Concert Diary   Clyweliadau Cerdd / Auditions 2019 Clyweliadau Cerdd 2019.docx MUSIC AUDITIONS 2019.docx   Amserlen / Timetable Ensemble Diwrnod Ymarfer A Rhestr Amser 2018-2019__Ensemble Practice Day And Time List 2018-2019     Ensembles… Continue reading Ensembles (Scroll down for English)

Perfformiadau a Digwyddiadau / Performances & Events (Scroll down for English)

Caiff perfformiadau, digwyddiadau a chyngherddau eu cynnal drwy gydol y flwyddyn mewn lleoliadau amrywiol yng Nghaerdydd a’r Fro ac ymhell y tu hwnt! Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru gydag unrhyw ddigwyddiadau. Performances, events and concerts are held throughout the year at various locations in Cardiff and the Vale and way beyond! This… Continue reading Perfformiadau a Digwyddiadau / Performances & Events (Scroll down for English)