Cynllun Prynu â Chymorth / Assisted Purchase Scheme (Scroll down for English)

Drwy’r cynllun hwn, byddwch yn gallu prynu offerynnau heb dalu TAW. Dim ond os yw eich plentyn yn cael gwersi cerddoriaeth gan athro GCSCBM y mae modd archebu offeryn drwy’r cynllun. Dyma’r ffurflen ar gyfer y Cynllun Prynu Offeryn â Chymorth: AIPS form 2018-2019 AIPS Pricelist I roi archeb, dim ond llenwch y ffurflen gais… Continue reading Cynllun Prynu â Chymorth / Assisted Purchase Scheme (Scroll down for English)

Advertisements

Ensembles (Scroll down for English)

Ensembles Symud Medi 2018 /  Ensembles Move September 2018 Bydd ymarferion Ensembles y Gwasanaeth Cerdd yn dechrau o’r wythnos yn dechrau dydd Llun 17 Medi, rhagor o fanylion i ddilyn. For your information, Music Service Ensembles will begin rehearsals from the week beginning Monday 17th September, more details to follow. Cerddorfa Pontio Transitional Orchestra Ensemble… Continue reading Ensembles (Scroll down for English)

Perfformiadau a Digwyddiadau / Performances & Events (Scroll down for English)

Caiff perfformiadau, digwyddiadau a chyngherddau eu cynnal drwy gydol y flwyddyn mewn lleoliadau amrywiol yng Nghaerdydd a’r Fro ac ymhell y tu hwnt! Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru gydag unrhyw ddigwyddiadau. Performances, events and concerts are held throughout the year at various locations in Cardiff and the Vale and way beyond! This… Continue reading Perfformiadau a Digwyddiadau / Performances & Events (Scroll down for English)