Cynllun Prynu â Chymorth / Assisted Purchase Scheme (Scroll down for English)

Byddwch yn ymwybodol y bydd clyweliadau ychwanegol ar gyfer Jazz News yn cael eu cynnal ddydd Iau 5 Gorffennaf 2018 o 6 pm-8pm yn The Friary. Please be aware extra auditions for Jazz News will be held on Thursday 5th July 2018 from 6pm-8pm in The Friary.   Drwy’r cynllun hwn, byddwch yn gallu prynu… Continue reading Cynllun Prynu â Chymorth / Assisted Purchase Scheme (Scroll down for English)

Advertisements

Ensembles (Scroll down for English)

Ensemble Concert Dates / Dyddiadau Cyngerdd Ensemble Cyngherddau Haf_Summer Concerts 2017_18   Dyddiau Ac Amseroedd Ensemble / Ensemble Days And Times Ensemble Practice Day And Time List     CLYWELIADAU CERDD 2018 CLYWELIADAU CERDD 2018 MUSIC AUDITIONS 2018 MUSIC AUDITIONS 2018 Mae dros 900 o bobl ifanc yn aelodau o'r ensembles sirol: - 4 cerddorfa,… Continue reading Ensembles (Scroll down for English)

Perfformiadau a Digwyddiadau / Performances & Events (Scroll down for English)

Caiff perfformiadau, digwyddiadau a chyngherddau eu cynnal drwy gydol y flwyddyn mewn lleoliadau amrywiol yng Nghaerdydd a’r Fro ac ymhell y tu hwnt! Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru gydag unrhyw ddigwyddiadau. Performances, events and concerts are held throughout the year at various locations in Cardiff and the Vale and way beyond! This… Continue reading Perfformiadau a Digwyddiadau / Performances & Events (Scroll down for English)