Cynllun Prynu â Chymorth / Assisted Purchase Scheme (Scroll down for English)

Drwy’r cynllun hwn, byddwch yn gallu prynu offerynnau heb dalu TAW. Dim ond os yw eich plentyn yn cael gwersi cerddoriaeth gan athro GCSCBM y mae modd archebu offeryn drwy’r cynllun. Dyma’r ffurflen ar gyfer y Cynllun Prynu Offeryn â Chymorth: AIPS form 2018-2019 AIPS Pricelist I roi archeb, dim ond llenwch y ffurflen gais… Continue reading Cynllun Prynu â Chymorth / Assisted Purchase Scheme (Scroll down for English)

Advertisements

Ensembles (Scroll down for English)

Dyddiau Ac Amseroedd Ensemble / Ensemble Days And Times   Ensemble Practice Day And Time List   CLYWELIADAU CERDD 2018 CLYWELIADAU CERDD 2018 MUSIC AUDITIONS 2018 MUSIC AUDITIONS 2018 Mae dros 900 o bobl ifanc yn aelodau o'r ensembles sirol: - 4 cerddorfa, 2 Bandiau Gwynt, 2 Chôr, 4 Band Pres, 3 grwp Taro, 2… Continue reading Ensembles (Scroll down for English)

Perfformiadau a Digwyddiadau / Performances & Events (Scroll down for English)

Caiff perfformiadau, digwyddiadau a chyngherddau eu cynnal drwy gydol y flwyddyn mewn lleoliadau amrywiol yng Nghaerdydd a’r Fro ac ymhell y tu hwnt! Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru gydag unrhyw ddigwyddiadau. Performances, events and concerts are held throughout the year at various locations in Cardiff and the Vale and way beyond! This… Continue reading Perfformiadau a Digwyddiadau / Performances & Events (Scroll down for English)